Balıkesir Bandırma Devlet Hastanesi

Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü
Balıkesir Bandırma Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Kalite Yönetim Birimi Çalışmaları

Güncelleme Tarihi: 06/10/2017

•    SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlar.


•    Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip eder.


•    Öz değerlendirmeleri yönetir.


•    Güvenlik Raporlama Sistemine ilişkin süreçleri yönetir.


•    Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetir.


•    Hasta ve çalışan memnuniyetinin ölçülmesine yönelik çalışmaları (anket uygulamaları, anket sonuçlarının değerlendirilmesi, anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları, hasta ve çalışan geri bildirimlerinin alınması gibi) yönetir.


•    SKS çerçevesinde dokümanların yönetimini sağlar.


•    Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetir.


•    SKS çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılır.